Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Tροποποίηση κανονιστικού πλαισίου για τα ελληνικά ταμεία ώστε να επενδύσουν ένα μικρό ποσοστό του ενεργητικού τους (λιγότερο από 5%) σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία όπου συμπεριλαμβάνεται το Venture Capital.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek