The report of the Pissarides committee proposes:

Tax incentives for research and development centers with the aim of creating more centers of research and/or production of high-tech products in Greece for the international market

APPLIED

Evaluation

Με το άρθρο 46 του νόμου 4712 ενισχύεται το φορολογικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας καθώς οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και εκπίπτει και επιπλέον ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών αυτών, σημαντικά βελτιωμένο συγκριτικά με το προηγούμενο ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Τα φορολογικά αυτά κίνητρα συνέβαλαν στην προσέλκυση σημαντικού αριθμού και μεγέθους επενδύσεων πολυεθνικών εταιριών στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Sources

en_USEnglish