Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Eπέκταση της Τράπεζας Θεμάτων σε όλες τις τάξεις για την διασφάλιση της συγκρισιμότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο και διαχρονικά.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Τη σχολική χρονιά 2021-2022 η Τράπεζα Θεμάτων εφαρμόστηκε στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και Β’ τάξης όλων των τύπων Λυκείου, ενώ το 202202023 θα προστεθεί και στη Γ’ Λυκείου για τις απολυτήριες εξετάσεις. Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας αποτελεί βάση πληροφοριών από την οποία επιλέγεται με κλήρωση το 50% των θεμάτων, ενώ το υπόλοιπο 50% επιλέγεται από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.

Παράλληλα τη σχολική χρονιά 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου (Ελληνική PISA) στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, οι οποίες στοχεύουν στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μας, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Στις εν λόγω εξετάσεις πέρσι συμμετείχαν 6.000 μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου από 600 σχολεία της χώρας, 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια. Τη σχολική χρονιά 2022-2023 η εφαρμογή θα είναι καθολική.

Η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, μια και δεν εφαρμόζεται στο σύνολο των τάξεων και των μαθημάτων.

elGreek