Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ψηφοποίηση και αναβάθμιση δικτύων ενέργειας (smart grids)

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2021 – 2025 του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνονται οι εξής σχετικές δράσεις: δημιουργία ψηφιοποιημένου μοντέλου του ΕΔΔΗΕ στο νέο λογισμικό για τις μελέτες προσομοίωσης και την εξέταση εναλλακτικών έργων ενίσχυσης, είτε τοπικά είτε σε ολόκληρο το δίκτυο, ώστε να προκριθούν τα πλέον αποδοτικά. Ο διαγωνισμός με αντικείμενο την ψηφιοποίηση – αποτύπωση – καταχώρηση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 57 περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ στη βάση δεδομένων γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, προκηρύχθηκε με ενιαία διακήρυξη για 5 εργολαβίες ψηφιοποίησης, μια ανά Δ/νση Περιφέρειας. Νέο πληροφοριακό σύστημα SAP Customer Relationship Management (CRM) με την ονομασία «Ηρακλής». Η υλοποίηση του νέου συστήματος θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε διάστημα 28 μηνών. Με το νέο σύστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορέσει να ανταποκρίνεται στο εξής με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε όλα τα αιτήματα των πελατών του (καταναλωτές και πάροχοι) μέσα από την ψηφιοποίηση των εγγράφων. Παράλληλα, οι δυνατότητες του νέου CRM θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο με τη σταδιακή ψηφιοποίηση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως υπό εφαρμογή.

elGreek