Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Χρηματοδότηση των ιδρυμάτων με διαφανή κριτήρια στη βάση αντικειμενικών τους αναγκών και συγκεκριμένων ιδρυματικών στόχων

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στην κοινή υπουργική απόφαση “Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα” περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος ρηματοδότησης των ιδρυμάτων με διαφανή κριτήρια στη βάση αντικειμενικών τους αναγκών και συγκεκριμένων ιδρυματικών στόχων.

Ωστόσο η υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών με τα ΑΕΙ έχει μετατεθεί για το 2023, συνεπώς η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek