Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Χρηματοδότηση στην πρόληψη και στους εμβολιασμούς

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στις σελίδες 644-646 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 προβλέπεται η ολοκλήρωση του 100% των έργων από το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημόσιας
Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (NPP «SD»), η οποία περιλαμβάνει:
1. Πρωτοβάθμια πρόληψη (Προώθηση της Φυσικής Άσκησης και της Υγιεινής Διατροφής, Προγράμματος για το Αλκοόλ, Προγράμματος Εμβολιασμών, Παρεμβάσεων για την πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και Οδοντική πρόληψη).
2. Δευτεροβάθμια πρόληψη (Προγράμματος Διαγνωστικού Ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση των πολύ διαδεδομένων ασθενειών, Συστηματικού Προγεννητικού Προγράμματος και Περιγεννητικού Ελέγχου).
3. Τριτοβάθμια πρόληψη (Παρηγορητική Φροντίδα του Καρκίνου).
4. Λειτουργικός εκσυγχρονισμός του συστήματος Δημόσιας Υγείας (Λειτουργική αναδιοργάνωση του Συστήματος Παρακολούθησης της Υγείας του Πληθυσμού, Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, Αποτελεσματικότητα μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και απειλές, Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών μηχανισμών υγείας, Βελτίωση της ποιότητας και της επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, Οργανισμός Πληροφορικής για τη Δημόσια Υγεία και Εξωστρέφεια).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek