Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Χρηματοδότηση και ανάθεση ερευνητικών προγραμμάτων ιδιωτικών εταιριών (π.χ. φαρμακοβιομηχανίες, biotech, εταιρίες τεχνολογίας) σε πανεπιστήμια ή άλλους ερευνητικούς φορείς

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek