Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Χρήση συστηματικής και εκτεταμένης εκστρατείας ενημέρωσης κοινωνικής ευθύνης για την υποστήριξη γυναικών από την κυβέρνηση

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Βάσει των προβλέψεων στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 στοχοθετείται η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης με:

Ανάπτυξη και προώθηση «Σήματος Ισότητας» για επιχειρήσεις
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις έμφυλες διακρίσεις στην
απασχόληση
Παρακολούθηση γυναικείας απασχόλησης και διακρίσεων στην εργασία
Υποστήριξη ανέργων γυναικών
Υλοποίηση προγράμματος “Diversity Awareness” για την ενσωμάτωση
της έννοιας της διαφορετικότητας στην εργασία

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως είναι υπό εφαρμογή.

Πηγές

elGreek