Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Χρήση ενός ετήσιου επιτοκίου που θα προσαυξηθεί για τις αποσβέσεις και την συντήρηση (Μετατροπή κόστους κατασκευής σε ένα ετήσιο κόστος, ώστε να είναι συγκρίσιμο με το όφελος)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek