Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Χρήση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ως λύση για την προώθηση σημαντικών επενδύσεων σε επιλεγμένες περιοχές

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στο άρθρο 11 του ν. 4759 καθορίζεται το πλαίσιο αξιοποίησης των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων για την υλοποίηση έργων και προγραµµάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek