Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Φορολογικές εκπτώσεις για την αγορά ή αντικατάσταση εξοπλισμού για την κατασκευή η ανακαίνιση κτιριακής εγκατάστασης για την χρήση δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek