Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Φορολογικά κίνητρα για Business Angels

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 39937/05-04-2021 καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως «επενδυτικού αγγέλου» (angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups).

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek