Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Υποστήριξη στην πρόσβαση δια βίου μάθησης για ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (upskilling and reskilling).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Στο άρθρο 52 του ν. 4763/2020 αναφέρεται πως σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ. αποτελεί η παροχή μη τυπικής μάθησης σε ενήλικες: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, β) επανειδίκευση (reskilling), γ) αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling), δ) γενική εκπαίδευση ενηλίκων και ε) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Μπορεί να ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο, η υποστήριξη του θεσμού και η επικέντρωση του σε ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek