Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων του πολιτιστικού κλάδου και εκμάθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού οι στόχοι και οι στρατηγικές επιλογές αφορούν την βελτίωση των δεξιοτήτων των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (CCIs) και των επαγγελματιών τους μέσω: Αναβάθμισης επιχειρηματικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, Αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων, Γνώσεων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, Εξεύρεσης οικονομικών πόρων, Μάρκετινγκ, Μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills), Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek