Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Υιοθέτηση προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού καλλιέργειας ικανοτήτων που συνδυάζουν γνώσεις, δεξιότητες, κριτική σκέψη και αξίες.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση 166 νέων Προγραμμάτων Σπουδών και έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή στα 112 Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek