Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Την επόμενη δεκαετία απαιτούνται 65 δισεκ. ευρώ επενδύσεων συνολικά στους κλάδους εξαγωγικών προϊόντων για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα (30 δισεκ. ευρώ στον κλάδο αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και πρώτων υλών, 11 δισεκ. ευρώ στον κλάδο πετρελαιοειδών και 24 δισεκ, ευρώ στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek