Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ταχεία ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού στις τουριστικές περιοχές της χώρας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Το άρθρο 44 του ν. 4875/2021 προβλέπεται βελτίωση του συντονισμού και την επίσπευση της έκδοσης και της αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών εντός ειδικών τουριστικών υποδομών, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά χρόνια ζητήματα και διοικητικές δυσχέρειες που μέχρι σήμερα υπονόμευαν τις προσπάθειες τουριστικής ανάπτυξης.

Με τις διατάξεις του ν. 4759/2020 προβλέπεται απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώρησης και τροποποίησης χωροταξικών πλαισίων και πολεοδομικών σχεδίων κάθε επιπέδου, καθώς και η διασαφήνιση των μεταξύ τους σχέσεων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένης επειδή οι δράσεις χωροταξικού σχεδιασμού προτείνεται να επικεντρώνονται τουριστικές περιοχές της χώρας, καθώς στο σύνολο της επικράτειας σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Πηγές

elGreek