Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ταχεία εφαρμογή ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλο το κύκλωμα μεταφορών, συνδέοντας τα μεταφορικά παραστατικά (δελτία αποστολής, φορτωτικές, πιστοποιητικά) με τα τιμολόγια και τους ελέγχους. Δημιουργία βάσεων δεδομένων οδικών υποδομών και συστημάτων διαχείρισης οδοστρωμάτων σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, με διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek