Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σύνδεση Βόρειας Ελλάδας με την υπόλοιπη με δύο ακόμη αρτηρίες, τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας και την Ιόνια οδό.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την κύρωση της τροποποίησης Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» προβλέπεται υλοποίηση του βορείου τμήματος θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και στην επίτευξη συνθηκών ασφάλειας και ταχύτητας μετακίνησης των χρηστών του.

Συνεπώς, η πρόταση αξιλογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

Πηγές

elGreek