Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σύνδεση αξιολόγησης με παροχή θετικών και αρνητικών κινήτρων

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek