Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σχεδιασμός κατάλληλων υποστηρικτικών υπηρεσιών στο τεχνολογικό πάρκο στην οδό Πειραιώς με στοχευμένα κίνητρα για την εγκατάσταση επιτυχημένων επιχειρήσεων που θα λειτουργήσουν ως μαγνήτες

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Τον Μάιο του 2022 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη δημιουργία πρότυπου Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στο πρώην κτίριο της ΧΡΩΠΕΙ στην οδό Πειραιώς.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως είναι υπό εφαρμογή.

elGreek