Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σχεδιασμός δράσεων για βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών στόχος είναι η αναμόρφωση του μεταφορικού έργου και μετάβαση σε νέες μορφές κινητικότητας με τις εξής δράσεις:

Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών.
Θεσμική και χρηματοδοτική ανασυγκρότηση μητροπολιτικών αστικών συγκοινωνιών.
Επείγοντα έργα αστικών συγκοινωνιών.
Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την καθιέρωση του διαμοιρασμού οχημάτων (car sharing), του συνεπιβατισμού οχημάτων (car pooling) & της μεταφοράς με οχήματα κατά παραγγελία (car on demand).
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου κυκλοφορίας επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων που εκμισθώνουν οδηγό.
Προώθηση της κινητικότητας στον αστικό και περιαστικό ιστό και διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους (Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑμεΑ).
Εφαρμογή μέτρων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των Ατόμων με Αναπηρία στις αστικές συγκοινωνίες (Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑμεΑ.

Ακόμη, από τον Οκτώβριο του 2022 έχει ολοκληρωθεί η επέκταση της γραμμής 3 του μετρό (μπλε) και συνδέει το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών με το λιμάνι του Πειραιά.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς οι δράσεις βελτίωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

elGreek