Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συντονισμός Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με εκπροσώπους εργοδοτών για την παροχή διαπίστευσης των ιδιωτών κέντρων κατάρτισης. Παροχή καθοδήγησης για τις ανάγκες κατάρτισης που υπάρχουν σε συνεννόηση με ιδιωτικό τομέα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Οι ανάγκες κατάρτισης εργατικού δυναμικού διαπιστώνονται μέσα από τη συνεργασία της ΔΥΠΑ με τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και τη Μονάδα Εμπειρογνωμών του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς τη τη συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) η οποία επίσης λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού. Βασικό έγγραφο στο οποίο αποτυπώνονται οι ανάγκες αυτές αποτελεί η Εθνική Στρατηγική Δεξιοτήτων (4921/22), ενώ επίσης λειτουργεί Κυβερνητική Επιτροπή Δεξιοτήτων.
Όσον αφορά στην πιστοποίηση, οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι για την εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο, αξιολογούνται με βάση κριτήρια ποιότητας, ενώ έχουν προγραμματιστεί έργα με χρηματοδότηση TSI και RRP σχετικά με την αναβάθμιση ποιότητας.
Την προσπάθεια συνεπικουρούν:
α) έργα τεχνικής βοήθειας για τον εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση της επαγγλεματικής εκπαίδευσης (ΔΥΠΑ), και για την εφαρμογή ενός εθνικού πλαισίου δεξιοτήτων (ΔΥΠΑ-ΥΠΑΙΘ) με έμφαση μεταξύ άλλων στην αξιολόγηση των παρόχων κατάρτισης.
β) η δράση “: Εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ & του ΛΑΕΚ” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά έργων όπως ο έλεγχος ποιότητας στην ΕΕΚ, η αναβάθμιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΙΕΚ-ΚΕΚ-ΚΕΚ ΑμεΑ, η υλοποίηση E-learning και την ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης σε βασικές και ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες σε κλάδους αιχμής και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εργαστηρίων και του εξοπλισμού.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek