Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συντήρηση και ανάπτυξη οδικού δικτύου εκμεταλλεύονται την ανοδική πορεία των τουριστικών ροών από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες μέσω των χερσαίων συνόρων και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης περιορισμών της ηπειρωτικής χώρας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τον ν. 4817/2021 ενεργοποιείται το δικαίωμα του δημοσίου να εκκινήσει τις εργασίες κατασκευής του βόρειου τμήματος του οδικού άξονα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 (Τρίκαλα – Εγνατία Οδός), το οποίο είχε χαρακτηριστεί αναβαλλόμενο και παρέμενε σε εκκρεμότητα λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης κατά το μέρος που επιβάρυνε το εθνικό σκέλος. Συνεπώς λόγω εντάξεως του έργου προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθίσταται δυνατή η έναρξη των σχετικών εργασιών για την κατασκευή και παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. Η υλοποίηση του βορείου τμήματος θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και στην επίτευξη συνθηκών ασφάλειας και ταχύτητας μετακίνησης των χρηστών του.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένης, καθώς ορισμένες ενέργειες αναβάθμισης για συγκεκριμένα οδικά δίκτυα έχουν δρομολογηθεί.

Πηγές

elGreek