Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συνολική διευθέτηση χωροταξικών και ρυθμιστικών κανόνων για έργα βελτίωσης της πρόσβασης και επισκεψιμότητας, ανάπτυξης τοπικού και ψηφιακού περιεχομένου, και διασύνδεσης τόπων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek