Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συνεργασία ελληνικών πανεπιστημίων με ιδρύματα του εξωτερικού για την δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων της χώρας και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιεί μια σειρά δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η «Σύνοδος Φάρος 2022» που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 με τριάντα πανεπιστήμια των ΗΠΑ που επισκέφτηκαν τη χώρα μας με στόγο να συνάψουν συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek