Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συνεργασία αρμόδιων αρχών (κρατικών υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων πολιτισμού) για την γενική αναβάθμιση κτηρίων (ενεργειακή κ.α.) και την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και ελεύθερου χώρου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 2 του ν. 4761/2020 καθορίζονται οι σκοποί της λειτουργίας του Ο.Δ.Α.Π. που συνίστανται στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων, στην αύξηση των πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις, την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες αλλά και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, και στη διάθεση των πόρων για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων και των υπηρεσιών και φορέων που έχουν ως αρμοδιότητα την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη στήριξη συνεργειών μεταξύ των άνω υπηρεσιών και των φορέων της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Επίσης, αναφέρεται αναλυτικά πως διατίθενται οι εν λόγω πόροι για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς με το ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπεται η γενική αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών, όχι όμως ειδικά στα πεδία που υποδεικνύει η πρόταση.

Πηγές

elGreek