Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συνεργασία έρευνας με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την αναγνώριση καλλιεργειών που έχουν ουδέτερη/αρνητική συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek