Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συνεννόηση κυβέρνησης με το Single Supervisory System (SSM) για την επιτάχυνση του τριετές προγράμματος μείωσης προβληματικών δανείων (που έχει εγκριθεί από τον SSM και που βασίζεται στο πρόγραμμα «Ηρακλής» )

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους Β του ν. 4818/2021 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι υπό τους οποίους
δύναται να παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την από 10.10.2019 C (2019) 7309 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής «αρχική απόφαση») και την από 9.4.2021 C (2021) 2545 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής «απόφαση
παράτασης») οι οποίες αφορούν στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, με την ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ».»

Το νομοσχέδιο προσπαθεί να διευκολύνει το κανονιστικό πλαίσιο για την επιτάχυνση της μείωσης των προβληματικών δανείων, χωρίς να αναφέρεται η σχετική συνεργασία με τον SSM.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek