Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συμπληρωματική δράση κεφαλαιοποιητικών πυλώνων με τον κύριο (κράτος) διατηρώντας δευτερεύον αλλά κρίσιμο ρόλο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4826/2021, προβλέπεται η παροχή κρατικής εγγύησης για την επικουρική σύνταξη του κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το Κράτος εγγυάται την καταβολή ελάχιστης ανταποδοτικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται στη βάση του ύψους της πραγματικής αξίας των καταβληθεισών εισφορών. Συνεπώς, στους ασφαλισμένους θα απονέμεται επικουρική σύνταξη τουλάχιστον ίση με αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές που κατέβαλαν, ήτοι το Κράτος εγγυάται μη αρνητικές αποδόσεις.

Το νομοσχέδιο εφαρμόζει κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση, ωστόσο αυτό αφορά μόνο νέους ασφαλισμένους και δεν μεταβάλλει το καθεστώς για τους σημερινούς ασφαλισμένους.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς αν και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα εφαρμόσθηκε για τις νέες επικουρικές, το κράτος συνεχίζει να διατηρεί τον πρωτεύοντα ρόλο στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Πηγές

elGreek