Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συμμετοχή ατόμων που δεν έχουν βρει δουλειά μετά από 6 μήνες σε κατάλληλα στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στις σελίδες 506 έως 607 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 προβλέπεται: Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για δεξιότητες ψηφιακού, πράσινου και οικονομικού γραμματισμού για τουλάχιστον 150.000 συμμετέχοντες και επικύρωση και πιστοποίηση δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν για όλους τους επιτυχείς συμμετέχοντες. Αυτή η επένδυση αντιμετωπίζει την ανάγκη για δεξιότητες ψηφιακού, πράσινου και χρηματοοικονομικού γραμματισμού των πληθυσμιακών ομάδων μεταξύ των οποίων: α) άνεργοι, ειδικά οι νέοι και μακροχρόνια άνεργοι και β) υπάλληλοι, ιδίως εκείνοι με υψηλό κίνδυνο ανεργίας και εκείνοι που μένουν πίσω από την τεχνολογία του χώρου εργασίας. Οι προσφερόμενες δεξιότητες είναι: α) ψηφιακές δεξιότητες βασικής γραμμής, β) ψηφιακές δεξιότητες μεσαίου επιπέδου, γ) πράσινες δεξιότητες και δ) δεξιότητες χρηματοοικονομικού γραμματισμού.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek