Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συγκριτική δημοσιοποίηση αξιολογήσεων σχολικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη και τον ρόλο εισροών της εκπαιδευτικής διαδικασίας

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (άρ. 35) ρυθμίζεται ο θεσμός της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους, ο οποίος και επεκτείνεται με τη συμμετοχή σε αυτήν, αμέσως ή εμμέσως, των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του Ι.Ε.Π. και της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., δηλαδή της Αρχής που σχετίζεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν της συμμετοχής των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η σχετική έκθεση δεν αναρτάται από τις σχολικές μονάδες και τίθεται θέμα εφαρμογής της νομοθετικής διάταξης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

Πηγές

elGreek