Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Στοχευμένη και ολοκληρωμένη παρέμβαση στις αδυναμίες σχολικών μονάδων που υστερούν σε επιδόσεις

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το αρ. 178 του ν. 4823/2020 στο τέλος του σχολικού έτους, ο Διευθυντής του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συμβούλου Εκπαίδευσης του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης με την οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφονται οι επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν, όπως και οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και γ) αξιολογείται η απόδοση του σχολείου στο σύνολό της. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς η σχετική έκθεση δεν αναρτάται από τις σχολικές μονάδες και τίθεται θέμα εφαρμογής της νομοθετικής διάταξης.

Πηγές

elGreek