Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Στενότερη σύνδεση αγροδιατροφής με άλλους κλάδους της οικονομίας (τουρισμό, πολιτισμό, μεταποίηση) κάτω από προωθητικές στρατηγικές.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Το έργο «SUB4: Αγροτουρισμός και Γαστρονομία (Agrotourism and Gastronomy) – Δράση 16931», συνολικού προϋπολογισμού 17.185.160 Ευρώ, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο βασικός του στόχος είναι η ανάπτυξη ενός Δικτύου (Συστήματος Διασύνδεσης) Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού (Agri-Food, Gastronomy and Tourism Interconnection System – AGTIS) που θα λειτουργεί ως θεματικός DMO της χώρας για τη γαστρονομία και τον αγροτουρισμό. Παραγόμενο αποτέλεσμα του AGTIS θα είναι η αποτύπωση των υφιστάμενων παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (πχ. αγροτουριστικές μονάδες, επισκέψιμα οινοποιεία, ελαιοτριβεία, επιχειρήσεις εστίασης), εμπειριών γαστρονομικού περιεχομένου (π.χ. διοργάνωση θεματικών διαδρομών, τοπικών διαδραστικών workshops, επισκέψεις σε τοπικούς παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και κρασιού, κ.λπ.) και η απεικόνιση των ανωτέρω ψηφιακά για την προώθηση των συμμετεχόντων στο δίκτυο με απώτερο στόχο την αύξηση του brand awareness της χώρας ως γαστρονομικού προορισμού. Το Έργο συνδέεται με άλλο χρηματοδοτούμενο έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – «Εξωστρεφής Γεωργία»). Η ψηφιακή απεικόνιση του Δικτύου AGTIS συνδέεται με το portal του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού www.visitgreece.gr

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek