Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σταθερή χρηματοδότηση κάθε Αρχής (Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και Ρυθμιστικών Αρχών) ως ποσοστό του ΑΕΠ ή άλλου κατάλληλου δείκτη, η οποία να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό αν χρειάζεται.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek