Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σταδιακή πώληση μετοχικών συμμετοχών του δημοσίου στις τράπεζες, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σε ιδιώτες και επενδυτές

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4941 του 2022 προβλέπεται η πώληση μετοχικών συμμετοχών του δημοσίου στο ΤΧΣ σε πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές και με το άρθρο 9 αίρονται οι περιορισμοί που ίσχυαν για τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ που αντιστοιχούν σε στις μετοχικές συμμετοχές του. Με το άρθρο 10 προβλέπεται η διαδικασία διάθεσης των συμμετοχών του ΤΧΣ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek