Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σταδιακή μείωση του μεριδίου της δημόσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης, όπου το κόστος της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης παραμένει συστηματικά υψηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ, κατά τουλάχιστον 4% του ΑΕΠ. Πάγωμα συντάξεων έως το 2022 και αναπροσαρμογή τους με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ, ή κάποιον ανάλογο μηχανισμό.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (άρθρο 14) η σύνταξη είναι συνδεδεμένη με τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και του ΔΤΚ και αναπροσαρμόζεται ανά τριερτία (1/1/2017, 1/1/2020, 1/1/2023).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ύψος συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019 ήταν 13,2% και το 2020 ήταν 14,5%.

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 (σελ. 97) η χρηματοδότηση συνταξιοδοτικής δαπάνης από τον κρατικό προϋπολογισμό το 2021 έφτασε το 16,4%, ενώ το 2022 εκτιμάται στο 14,4% και το 2023 προβλέπεται στο 14,2% του ΑΕΠ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς μετά την πανδημία η χρηματοδότηση συνταξιοδοτικής δαπάνης από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώνεται, όπως αναμένεται να συμβεί και με το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ οι συντάξεις είναι συνδεδεμένες με τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και του ΔΤΚ από παλαιότερο νόμο.

elGreek