Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σταδιακή επίλυση προβληματικών δανείων σε ορίζοντα 3-5 χρόνων μέσω αξιοποίησης ετήσιων κερδών και με τιτλοποιήσεις ή πωλήσεις προβληματικών δανείων. Δημιουργία κακής τράπεζας (bad bank) και μεταφορά συνόλου προβληματικών δανείων σε αυτή μέσω μαζικών τιτλοποιήσεων ή πωλήσεων προβληματικών δανείων στην αγορά από κάθε τράπεζα ξεχωριστά.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 2019 της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) ανέρχονταν στο τέλος Ιουνίου 2019 σε 75,4 δισ. Ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 43,6% ως προς το σύνολο των δανείων. Ελλείψει στρατηγικού σχεδιασμού, η όποια μείωση είχε συντελεστεί μέχρι τότε οφειλόταν πρωτίστως σε διαγραφές και, δευτερευόντως, σε πωλήσεις δανείων, στις οποίες προέβαιναν μεμονωμένα οι τράπεζες.

Με τις διατάξεις του ν. 4649/2019 δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Ηρακλής», ένα σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior bonds) τιτλοποιημένων δανείων, έναντι προμήθειας που λαμβάνει το Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται με όρους αγοράς.

Στον «Ηρακλή» έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, με συνολικό ποσό τιτλοποιήσεων που ανέρχεται σε περίπου 32 δις ευρώ. Αναλυτικά:

η Alpha Bank με τιτλοποιήσεις ύψους € 10,8 δισ.,
η Eurobank με τιτλοποιήσεις ύψους € 7,5 δισ.,
η Εθνική Τράπεζα με τιτλοποιήσεις € 6,25 δισ. και
η Τράπεζα Πειραιώς με τιτλοποιήσεις ύψους € 2,9 δισ. ενώ τις επόμενες μέρες αναμένονται, σύμφωνα με επιστολή της τράπεζας πρόσθετα αιτήματα για τιτλοποιήσεις ύψους περί τα € 4 δις.
Με τις τιτλοποιήσεις αυτές, το απόθεμα των ΜΕΔ των τραπεζών μειώνεται σημαντικά, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσίευσε η ΤτΕ τον Ιανουάριο 2021, στο τέλος του εννεαμήνου του 2020, το συνολικό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανερχόταν σε 58,7 δισ. Ευρώ, ενώ το ποσοστό των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων σε 35,8%, έναντι 40,6% στο τέλος του 2019.

Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (Central Credit Register) το οποίο είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που παρέχει στοιχεία (ανωνυμοποιημένα) για τις οφειλές των πελατών των τραπεζών και ειδικότερα για τη θέση κινδύνου κάθε πελάτη έναντι του τραπεζικού συστήματος. Παρέχονται στοιχεία και για το ιστορικό των εξασφαλίσεων (μέσω Κεντρικού Μητρώου Εξασφαλίσεων). Το συγκεκριμένο Μητρώο, με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, ενισχύει τη διαφάνεια και συντελεί στη βελτίωση της πιστωτικής ποιότητας του δανεισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη σταθερότητά του. Το Υπουργείο Οικονομικών, θα μπορεί παράλληλα να αντλεί στατιστικά στοιχεία για τη χάραξη της δικής του πολιτικής στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι λοιπές συναφείς μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα, όπως η ψήφιση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, το πρόγραμμα «Γέφυρα», η επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του ν. Κατσέλη, δρουν συμπληρωματικά και επικουρικά του «Ηρακλή» για τη μείωση των κόκκινων δανείων.

Ο «Ηρακλής» έχει λειτουργήσει επιτυχώς ως συστημική λύση για τη μείωση των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών. Ήδη, στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του, θα έχει απαλλάξει τους ισολογισμούς τους από μη εξυπηρετούμενα δάνεια περί τα 32 δις. ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον «Ηρακλή ΙΙ», δηλαδή τη δεκαοκτάμηνη παράταση του σχήματος από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, ώστε να μειωθούν τόσο τα εναπομείναντα ΜΕΔ, όσο και όποια αναμένεται να προκύψουν εξαιτίας της πανδημίας.
Στην σχεδιαζόμενη δεύτερη περίοδο του «Ηρακλή» στόχος είναι η περαιτέρω απομείωση περί τα 30 – 32 δις. ευρώ κόκκινων δανείων, για τα οποία θα χορηγηθούν συνοδευτικά κρατικές εγγυήσεις 12 δις. ευρώ. Ο σκοπός είναι από την φετινή χρονιά να επιτευχθεί η υποχώρηση του δείκτη ΜΕΔ σε μονοψήφιο ποσοστό και στα τέλη του 2022 το ποσοστό αυτό να έχει συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι περί το 3%.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως εφαρμόστηκε.

elGreek