Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Πρόσβαση των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων σε γρήγορο διαδίκτυο (οπτικές ίνες/ 5G) και ενίσχυσή τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό (computer rooms/ desktops/laptops, διαδραστικοί πίνακες κλπ.)

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στις 29/12/2022 το ΥΠΑΙΘ προχώρησε σε πρόσκληση με τίτλο “Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)” προς το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, με στόχο την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με ασφάλεια όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και φορείς του ΥΠΑΙΘ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek