Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προώθηση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης από εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στην κατεύθυνση της πρότασης κινείται ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5229/26.11.2020) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους 803 εκατ. ευρώ (κατανεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων.

elGreek