Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προσφορά ποσού κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση στους ανέργους έναντι του κόστους διαβίωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Τα άρθρα 33 και 34 του νόμου 4921/2022 ρυθμίζουν τα θέματα της επιδοτούµενη συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek