Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προσεκτική ανάλυση και αιτιολόγηση χαρακτηριστικών των επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων και αιτιολόγηση γιατί ισχύουν οι δύο προαναφερθείσες προϋποθέσεις (5.1.3.13. Β Ι και 5.1.3.13. Β ΙΙ)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek