Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό με την καταβολή διδάκτρων

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στο κεφάλαιο ΙΑ’ του νόμου 4957 περιγράφεται αναλυτικά η οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Επίσης η Επιτελική Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ έχει προχωρήσει τον Μάρτιο του 2021 σε πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν προτάσεις για διακόσια ξενόγλωσσα προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek