Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προσέλκυση ευρωπαϊκών και διεθνών εκθέσεων στην Ελλάδα και μέτρα στήριξης της προώθησης και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού οι στόχοι και οι στρατηγικές επιλογές αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων στον πολιτισμό, αύξηση των πολιτιστικών οικονομικών μεγεθών και ενίσχυση των πολιτιστικών εξαγωγών
Σειρά ρυθμίσεων και κινήτρων ανά αλυσίδα αξίας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Ένας ακόμη στόχος είναι η αναβάθμιση τοπικών και περιφερειακών πολιτιστικών δομών με στόχο την συμβολή τους στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, την
πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ως πόλων προσέλκυσης διεθνούς κοινού και επαγγελματιών του χώρου για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας.

Σημαντικά έργα προς αυτή την κατεύθυνση είναι:

Η στερέωση/Αποκατάσταση Οικίας Κωλέττη, οι εργασίες αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Νικόπολης, η στερέωση/Αποκατάσταση Θολωτού Τάφου Τζανάτων Κεφαλονιάς, η στερέωση/Αποκατάσταση Κάστρου Μεθώνης, η στερέωση/Αποκατάσταση Κάστρου Νεραντζιάς στην Κω.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek