Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προετοιμασία νόμων από τα υπουργεία από εξειδικευμένα στελέχη ακολουθώντας γενικούς κανόνες/εγχειρίδια καλής νομοθέτησης

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek