Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προβολή πολιτιστικών δράσεων, εκθέσεων και αρχαιολογικών χώρων και μουσείων μέσω της στοχευμένης δημόσιας καμπάνιας και αξιοποίησης κατάλληλων τεχνικών στο εσωτερικό και εξωτερικό

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4761/2020 συστήνεται υπηρεσιακή µονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» (Ο.Δ.Α.Π.). Ανάμεσα στους στόχους του ΟΔΑΠ είναι η διάθεση των οικονομικών πόρων για την υποστήριξη πολιτικής για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων και των υπηρεσιών και φορέων που έχουν ως αρμοδιότητα την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη στήριξη συνεργειών μεταξύ των άνω υπηρεσιών και των φορέων της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

Ωστόσο, το εύρος της προβολή των δράσεων και των εκθέσεων με τα σημερινά διαθέσιμα δεδομένα δεν μπορεί να διαπιστωθεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek