Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση μέτρων μείωσης του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς ρυθμιστικού πλαισίου της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek