Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Πλήρης αποκομματικοποίηση και αξιοκρατική ανάδειξη στελεχών διοίκησης εκπαίδευσης, με διαδικασίες ανεξάρτητες και αδιάβλητες (πχ μέσω ΑΣΕΠ), με βάση αντικειμενικά ποιοτικά κρίτήρια και προσόντα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στο κεφάλαιο Β του νόμου 4823 περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες ανάδειξης στελεχών εκπαίδευσης με βάση αντικειμενικά ποιοτικά κρίτήρια και προσόντα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek