Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σταθεροποίηση και απλοποίηση φορολογικού συστήματος (ακολουθώντας ως πρότυπο το Office for Tax Simplification του Ηνωμένου Βασιλείου ) και ασφαλιστικού συστήματος

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Ο βαθμός απλοποίησης δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί, καθώς όπως διαπίστωνε και ο Διοικητής της ΤτΕ το 2021, μία από τις αιτίες της φοροδιαφυγής είναι “η πολυνομία και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος: Παρά τις προσπάθειες απλοποίησης που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία, είναι προφανές ότι αυτή η πολυπλοκότητα αφενός κάνει τη λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού δύσκολη, αφετέρου αναπόφευκτα προκαλεί ανασφάλεια στους φορολογούμενους και στους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης.”

Τον Δεκέμβριο του 2022 με τον ν. 5000 απλοποιήθηκαν ορισμένες πτυχές του φορολογικούς συστήματος, όπως: άρθρο 18, απλοποίηση διαδικασίας τελωνειακής ακινητοποίησης οχημάτων, άρθρο 19, απλούστευση φορολογικών διαδικασιών κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία. Ακόμη, ο ν. 4997/2022 περιλαμβάνει απλοποιήσεις του ασφαλιστικού συστήματος, όπως:
‘Aρθρο 21, απλοποίηση της διαδικασίας συνταξιοδότησης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης εκτός του e-Ε.Φ.Κ.Α. Aρθρο 26, απλοποίηση της θεμελίωσης της αναπηρικής σύνταξης, προκειμένου ευχερώς, οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι να ανευρίσκουν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς βήματα απλοποίησης έχουν πραγματοποιηθεί αλλά μόνο σε ορισμένα πτυχές του φορολογικού συστήματος και δεν έχει προχωρήσει η απλοποίηση στο ασφαλιστικό σύστημα.

elGreek