Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Περισσότερη αυτονομία και ευελιξία σε παιδαγωγικές αρμοδιότητες από διευθυντές και εκπαιδευτικό προσωπικό

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4823 προβλέπονται αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η διοικητική υπαγωγή των επιμέρους υπηρεσιών στις βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας. Αποκεντρώνονται οι διαδικασίες έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών και πρακτικής άσκησης.

Ακόμη, με το άρθρο 77 προβλέπεται αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Επίσης, η κανονιστική διάταξη που ρυθμίζει τα κριτήρια αξιολόγησης έχει εκδοθεί (ΥΑ 995//2023).

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει νέες αρμοδιότητες που συνδέονται με την αυτονομία, μεταξύ των οποίων είναι η ελεύθερη επιλογή βιβλίου, αποκέντρωση της διαδικασίας έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών και πρακτικής άσκησης, ενίσχυση του ρόλου του διευθυντή και των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek